Struktura i typy implantów stomatologicznych

Implanty stomatologiczne – jak odbudować kość?
11 grudnia, 2020
W jakich sytuacjach leczy się kanałowo?
18 grudnia, 2020
Pokaż wszystkie

Struktura i typy implantów stomatologicznych

O jakości implantów zębowych rozstrzyga wiele elementów, choć jednym z podstawowych, jest ich trwała budowa podobna do naturalnego zęba. Implant zębowy zbudowany jest z 3 bazowych składników. Pierwszym jest śruba zastępująca korzeń zębowy. Przeważnie wykorzystanym materiałem, z jakiego robi się śruby jest akceptowany przez organizm tytan. To śruba jest najważniejszym elementem, ponieważ to ją lekarz dentysta implantolog umieszcza w tkance kostnej, by się z nią złączyła oraz robiła za wytrzymałą bazę dla protezy.

Protetyczna odbudowa, tj. zwykle korona, zastępuje ząb pod względem wizualnym. Korony bardzo dobrze imitują naturalne zęby szczególnie, jeżeli pacjent wybierze wykonanie w klinice stomatologicznej korony z cyrkonu. Jeśli jednak pacjent wymaga odnowy większej ilości zębów, może zdecydować się na inny rodzaj protezy. Na implantach zębowych da się oprzeć również mosty, a nawet protezy całkowite. Dlatego też drugim elementem budowy implantu jest protetyczna odbudowa wstawiana na śrubie. Trzecim, tak samo ważnym elementem jest łącznik, co wiąże ze sobą śrubę oraz odbudowę.

Możemy wymienić także dwa typy implantów zębowych. Z uwagi na materiały wykorzystywane przez stomatologów mogą to być implanty cyrkonowe lub tytanowe. Typy te da się podzielić również z uwagi na miejsce zamieszczenia wszczepu. Przeważnie stosowane są implanty śródkostne, umieszczane głęboko w kości. Natomiast implanty podokostnowe stosuje się znacznie rzadziej, dlatego że nie są tak głęboko umieszczane i to sprawia, że są mniej trwałe.